Voorbeeld van een studie naar homeopathie in de dagelijkse praktijk (Outcome study)

De grootste observatiestudie over ambulante homeopathische zorg in de Duitstalige wereld tot nu toe is een prospectieve observatiestudie met 3.981 patiënten over een periode van 8 jaar. 

Deze studie werd uitgevoerd in de Charité-Universitätsmedizin Berlijn in praktijken van meer dan 100 klassiek homeopathische artsen in Duitsland en Zwitserland. 

De voor-/na-vergelijking toonde een vermindering van de intensiteit van de symptomen met gemiddeld bijna de helft en een aanzienlijke verbetering van de levenskwaliteit met bijna de helft en een duidelijke verbetering van de kwaliteit van het leven. De grootste vermindering van de symptomen heeft zich in de eerste drie maanden van de behandeling voorgedaan.  

De waargenomen verbetering van de symptomen en de kwaliteit van het leven bleven gehandhaafd. In vervolgonderzoeken rapporteerden patiënten een aanhoudende verbetering, zelfs 8 jaar na het begin van de behandeling. Deze studie vormde de basis voor het vergoeden van homeopathie door de ziektekostenverzekeraars in Duitsland. 

Homeopathic medical practice: long-term results of a cohort study with 3981 patients. 

Witt CM, Lüdtke R, Baur R, Willich SN 

Abstract 

BACKGROUND: 

On the range of diagnoses, course of treatment, and long-term outcome in patients who chose to receive homeopathic medical treatment very little is known. We investigated homeopathic practice in an industrialized country under everyday conditions. 

METHODS: 

In a prospective, multicentre cohort study with 103 primary care practices with additional specialisation in homeopathy in Germany and Switzerland, data from all patients (age > 1 year) consulting the physician for the first time were observed. The main outcome measures were: Patient and physician assessments (numeric rating scales from 0 to 10) and quality of life at baseline, and after 3, 12, and 24 months. 

RESULTS: 

A total of 3,981 patients were studied including 2,851 adults (29% men, mean age 42.5 +/- 13.1 years; 71% women, 39.9 +/- 12.4 years) and 1,130 children (52% boys, 6.5 +/- 3.9 years; 48% girls, 7.0 +/- 4.3 years). Ninety-seven percent of all diagnoses were chronic with an average duration of 8.8 +/- 8 years. The most frequent diagnoses were allergic rhinitis in men, headache in women, and atopic dermatitis in children. Disease severity decreased significantly (p < 0.001) between baseline and 24 months (adults from 6.2 +/- 1.7 to 3.0 +/- 2.2; children from 6.1 +/- 1.8 to 2.2 +/- 1.9). Physicians’ assessments yielded similar results. For adults and young children, major improvements were observed for quality of life, whereas no changes were seen in adolescents. Younger age and more severe disease at baseline were factors predictive of better therapeutic success. 

CONCLUSION: 

Disease severity and quality of life demonstrated marked and sustained improvements following 

homeopathic treatment period. Our findings indicate that homeopathic medical therapy may play a beneficial role in the long-term care of patients with chronic diseases.