Selecteer een pagina

Disclaimer

De e-learning “Basiskennis Homeopathie” is op initiatief van de Stichting VHAN uitgebracht en voor Nederland aangepast met toestemming van de intellectueel eigenaar “der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Homöopathie WissHom e.V.” (www.wisshom.de).

De redactie heeft deze met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de redactie en de Stichting VHAN aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van:

  • mogelijke onjuistheden in de inhoud van deze cursus,
  • eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie,
  • de inhoud van de aan deze cursus gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen

waar homeopathische geneesmiddelen bij naam worden genoemd, is genoemde informatie, zoals indicaties en symptoombeeld, slechts bedoeld als illustratie van de inhoud van de cursus en niet als advies tot gebruik van deze geneesmiddelen,

de informatie is niet bedoeld als advies consulten bij  huisarts of homeopathisch behandelaar te ontmoedigen.

Doel van de e-learning cursus:
Deze basiscursus is vooral bedoeld voor iedereen die zich wil oriënteren op een studie homeopathie.  De cursus is niet geschikt om patiënten de mogelijkheden van zelfmedicatie te laten zien en leert geen vaardigheden homeopathische geneesmiddelen voor te schrijven, waarvoor een gedegen homeopathische opleiding nodig is.

Gebruik van informatie uit deze e-learning cursus elders is alleen toegestaan na goedkeuring van de redactie, de stichting VHAN en WissHom.

Stichting VHAN