Selecteer een pagina
Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Inleiding
De cursus bestaat uit elf hoofdstukken over Homeopathie, elk hoofdstuk met een les- en oefengedeelte (totale studieduur ca. 3 – 3 1/2 uur). 

Naast de basisprincipes en de informatie over de stand van zaken van onderzoek, ziet U aan de hand van voorbeelden hoe te werk wordt gegaan bij het behandelen van acute en chronische ziekten. Dit programma helpt u bij de oriëntatie aan het begin van de opleiding klassieke homeopathie en geeft u inzicht in wat homeopathie inhoudt. 

Deze basiscursus is vooral bedoeld voor iedereen die zich wil oriënteren op een studie homeopathie.  De cursus is niet geschikt om patiënten de mogelijkheden van zelfmedicatie te laten zien en leert geen vaardigheden homeopathische geneesmiddelen voor te schrijven, waarvoor een gedegen homeopathische opleiding nodig is.

 

Na elk hoofdstuk volgen toetsvragen. U dient 80% van de antwoorden goed te hebben om op het eind van de cursus een bewijs van deelname te kunnen downloaden. Als u de score niet haalt, maak de toets opnieuw. U kunt alles in uw eigen tempo doorwerken. 

Deze cursus is ontwikkeld door WissHom.de te Duitsland; gemaakt door: Gerhard Bleul, Dr. med. Anna Gerstenhöfer. In samenwerking met: Anne RüttenCurt Kösters, Dr. med. Sigrid Kruse, Dr. medAmmo Kummer, PD Thomas-Michael Kapellen, Jens Behnkeprof.Michael Keusgen

Voor Nederland vertaald en aangepast door Koos Noordeloos en René van der Reijden  op initiatief van en financieel mogelijk gemaakt door Stichting VHAN (www.vhan.nl ) .

Disclaimer